Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Regeringen närmar sig målet om stramare invandring

Regeringen och SD går vidare med förslaget att skärpa villkoren för anhöriginvandring.

Målet är att färre ska söka sig till Sverige.

– Regeringen och Sverigedemokraterna fortsätter att stå upp för en stramare migrationslagstiftning, säger Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för SD, en pressträff.

Förslagen syftar till att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige, säger han.

I lagförslaget ingår också att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd av det som kallas humanitära skäl.

Regeringen och SD är överens om lagförslagen i Tidöavtalet och de ska ses som en del av det ”paradgimskifte” som partierna vill genomföra inom migrationspolitiken.

 

Åldersgränsen för när uppehållstillstånd får vägras en make eller sambo ska höjas från 18 till 21 år.

– Det motsvarar den högsta åldersgräns som tillåts enligt EU-rätten, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Förslaget bör innebära att fler tvångsäktenskap kan förhindras, säger hon.

Därtill ska försörjningskravet vid anhöriginvandring tillämpas i fler fall. I dag finns en frist på tre månader då försörjningskravet inte gäller för flyktingar samt ”alternativt skyddsbehövande”.

– Den nya huvudregeln innebär att för alternativt skyddsbehövande ska försörjningskravet gälla från dag ett, säger migrationsministern.

 

Samtidigt ska möjligheterna att bevilja barn och vissa vuxna uppehållstillstånd på grund av det som kallas ”särskilt” ömmande omständigheter tas bort. Istället ska det skarpare kravet ”synnerliga” skäl gälla även för barn.

– Det här var den skrivning som gällde i utlänningslagen mellan 2005 och 2014 och som även migrationspolitiska kommittén föreslog, säger Bäckström Johansson.

Att få ner antalet anhöriginvandrare och antalet som får stanna av humanitära skäl var något som migrationsministern redan vid regeringsskiftet nämnde som ”snabba” åtgärder för att åstadkomma paradigmskiftet.

Nu går lagförslagen till lagrådet för granskning, och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december i år.

 

www.aftonbladet.se

13 Jul 2023

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)