Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Målsättning

 

Vår målsättning är väldigt enkel.  Den är att skapa en aktiv samhällsdebatt, främst mot främlingsfientlighet men också för ett aktivt ställningstagande mot SD.

Det som händer i Sverige nu, men som varit tilltagande alltsedan den stora flyktingvågen 2015-2016, är den alltmer främlingsfientliga politiken. Det som är utmärkande är att de flesta politiska partierna, vänt i sina positioner när det gäller invandringen, men också andra viktiga frågor relaterat invandringen.

För två val sedan, var det otänkbart för fler partiledare att ens föra förhandlingar med SD. Detta gällde i stort sett alla partier, vissa partiledare, ville inte ens närvara i partiledarutfrågningarna tillsammans med partiet som väldigt tydligt uppvisade en främlingsfientlig agenda. Det som sedan har hänt inom svensk politik, är en slags normaliseringsprocess, i deras förhållande till detta högerpopulistiska parti. Nu har Sverige snart en ny regering, vars hela existens bygger på stödet från SD.   

Mest av allt kommer vi att arbeta för ett Sverige i Mångfald, för minskad segregation och ökad integration och för alla människors rätt till lika förutsättningar. Vi arbetar aktivt mot alla former av rasism och diskrimineringar i det svenska samhället.

 

// Diversity - Sveriges Mångfald - B K R O Kraft Force

 

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg