Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Ideologi

 

Vår ideologi är väldigt enkel, alla människor oavsett bakgrund har rätt att existera sida vid sida, och med lika rättigheter men också skyldigheter till varandra. Sverige är ett rikt land och det är vår skyldighet att hjälpa andra människor till ett bättre och rikare liv.

Motsättningarna som genom åren skapats är mycket oroande och måste till varje pris motarbetas. Genom mitt arbete inom B K R O Kraft Force, så har jag ofta kommit i kontakt med konsekvenserna av en misslyckad integrationspoitik, jag har alltför ofta sett konsekvenserna av segregationen. Utanförskapet skapar barriärer som ofta är mycket svåra att överbrygga. Barn som växer upp under dessa villkor blir allt som oftast präglade av sin hemmiljö och dess livsvillkor.

Utanförskapet kommer med ett starkt pris, en del av priset är gängkriminaliteten och skjutningarna... Med detta börjar fasaden rämma alltmer och Sverigedemokraterna har en klar fördel , när man utnyttjar människors rädsla och därför är de nu Sveriges näst största parti. Just därför vill vi på nytt fortsätta vårt projekt med  Diversity och Sveriges Mångfald.  För vi ser en stor fara i att högerkrafterna blir allt starkare i vårt samhälle. 

Vi sympatiserar på den vänstra sidan rent politiskt, och vi vill arbeta för ett tryggt och solidariskt samhälle där alla inkluderas.

 

/c24c7c96-6a6b-4e18-8ba2-823a8bf38cda.jpg

 

 

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg