Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Diversity

 

Diversity och Sveriges Mångfald bildades våren 2018 av B K R O Kraft Force, detta efterssom vi var djupt oroade över samhällsutvecklingen och framförallt SDs framfart inför det kommande valet i september. Vid valet 2018 blev dom Sveriges tredje största parti, men vi fick åtminstone en annan regering.

Vårt arbete fortsatte fram till pandemin, och med denna pausades vårt arbete för en tid. Vi valde sedan att under 2022 års val att avvakta resultatet. Dock har vi varit aktiva i samhällsdebatten med flera artiklar om högerkrafterna. 

Valresultatet blev både oroande och alarmerande, och då var beslutet givet. Vi vill arbeta mot högerkrafterna i Sverige, genom samhällsdebatten, men också genom att möta Sverige och skapa opinion och framförallt värva medlemmar. 

Tillsammans är vi starka och kan försätta berg.

 

/crisantemos.jpg

 

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg